زبان فارسی مهرپل

Attendance

اساسا کنترل ورود وخروج پرسنل و تردد انها یک دغدغه اصلی در تمام سازمانها می باشد .
مدیریت ورود و خروج پرسنل به چه دلیل برای ما دارای اهمیت می باشد؟ چرا از سیستم های نرم افزاری برای مدیریت تردد کارمندان خود استفاده کنیم؟ و سوال های بسیار زیاد دیگری هست که چند سالی است برای مدیران شرکت ها در کشور بوجود آمده است. کنترل ورود و خروج و تردد کارکنان هر سازمان با ملاحظاتی که وجود دارد باتوجه به نوع کار و ماهیت امنیتی که برای آن بخش از سازمان یا شرکت وجود دارد، دارای اهمیتی روز افزون می باشد.دستگاه حضور و غیاب که به ساعت حضور و غیاب (و اخیرا به سامانه حضور و غیاب) نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که برای ثبت و ذخیره تردد کارکنان در یک محیط کاری استفاده می‌شود؛ تا با توجه به تعاریف و فرمول‌های موجود در نرم‌افزار حضور و غیاب، مدیر یا مسئول بتواند کارکرد را محاسبه و با انتقال به نرم‌افزار حقوق و دستمزد، حقوق پرسنل را پرداخت نماید.

با گسترش سازمان‌ها و با پیشرفت سیستم‌های حضوروغیاب، امکان ثبت و ذخیره ترددهای متنوع و افزایش سرعت محاسبات فراهم گردید: ترددهای ورود-خروج، مرخصی ساعتی و روزانه، ماموریت‌های متنوع شهری–برون‌شهری، محاسبات مختلف برای ایام مختلف در ساعت‌ها و شیفت‌های مختلف (اداری، ایام نیمه تعطیل، ایام تعطیل و ...)

با گذر زمان علاوه بر افزایش انتظارات مدیران و مسئولین از این سامانه، همواره نیازهای جدیدی نیز تعریف یا ایجاد می­‌گردد. از این رو این سیستم‌ها از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روز به روز در حال رشد تکنولوژی و نیز تنوع عملکرد می‌باشند. ثبت تردد پرسنل در ساعت‌های حضور و غیاب با توجه به امکانات سخت‌افزاری، با حداقل یکی از روش‌های زیر صورت می‌گرفت (در صورت نیاز استفاده ترکیبی از موارد ذکر شده ممکن بود )

شناسایی از طریق کارت

شناسایی اثر انگشت

تشخیص چهره

 

 سایت مهرپل خدمت جدیدی را درهمین راستا را با توجه به شرایط اقتصادی موجود به شما صنعتگران ایرانی ارائه خواهد داد تا با دسترسی به آن امکان مدیریت پرسنل خود را با حداقل هزینه داشته باشید