درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

سیده راضیه دستغیب

رئیس هیات مدیره

علیرضا یوسفی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مهدی مخبری

نائب رئیس هیات مدیره