خدمات

ثبت و تغییرات شرکتها

ثبت نام و علائم تجاری و طرحهای صنعتی

ثبت اختراعات به اشخاص حقیقی و حقوقی

خدمات حقوقی، تنظیم قراردادهای تجاری

ثبت کنسرسیوم

ثبت جوینت ونچر

حمایت و طرح دعوی علیه اشخاص ناشی از سوء استفاده از برندهای ثبت شده

ابطال گواهینامه

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما