کسب و کارهای بخش پیمانکاری

127 مورد یافت شد

نمایش فیلترها

شرکت مهندسی مشاور دریا پالا

آقای محمد اسماعیل هندی

2447
تهران

شرکت مهندسی در ریز

آقای احمد معمارزاده

2723
تهران

شركت مهندسی ترموون

آقای محمد احمدی

1857
تهران

شرکت مهندسی و ساختمانی رآورا

آقای بابک مالی

1928
تهران

شرکت مرو آب توسعه

آقای سیدحامی محسنی مفیدی

2393
خراسان رضوي

شرکت کیان پایاب

آقای مهدی مصطفی

1524
تهران

شرکت کمار صنعت

آقای علی ناجی

1654
تهران

شركت فني و ساختماني كانيو

آقای منصور حیدری

1464
تهران

شرکت کانرود سازه

آقای محمدحسین شیرگیری

2290
تهران

شرکت کان راه

آقای عباس عابدی

1920
تهران

کاریز آروین یزد

آقای رضا غنیمت بغداد آباد

2189
يزد

کارگاه تولیدی آرام صنعت

آقای ترج کارپسند

1746
تهران

شرکت ساختمانی چولاب

آقای حسن نیکویه

1594
تهران

شرکت ساختمانی شوسه

آقای مهدی درودیانی

1828
تهران

شرکت ساختمانی کولهام

آقای حسن احمدی

1735
تهران

ساروج پی زمین

عبدالرحیم صالحی دزفولی

1783
تهران

ساختمانی اویول

سالارعلیاری

1581
تهران

ساختمانی تابلیه

امیر محمد امیر ابراهیمی

1610
تهران

شرکت بازرسی فنی شرکت زلال گستر روز

علی اصغر گواهی

1599
تهران

زر آب گستر فروغ

علی رنجی ایری

2942
تهران

ژیان

رضا پیرودین

1793
تهران

تولیدی و صنعتی رنگان فر

آقای مجتبی یزدی

2059
تهران

شرکت جنرال مکانیک

محسن صادق پور

2079
تهران

شرکت تجهیز افزا توس

آقای کاظم خانی

1870
تهران