3 ماه پیش

قوانین عقد قرار داد و انواع عقد قرار داد بیمه

قوانین عقد قرار داد و انواع عقد قرار داد بیمه

همان طور که می دانید فرد هنگامی می تواند به طور رسمی خود را بیمه کند که قرار دادی بین او و بیمه گر عقد شود.

در عقد قرارداد دو نفر حضور دارند و یک قرارداد زمانی رسمی می شود که دارای چند اصل باشد :

 بیمه باید مشروع باشد

منظور از مشروع بودن بیمه یعنی که هم طرفین موازین اخلاقی را رعایت کنند و هم بیمه هنگامی خسارات را پرداخت می کند که این

خسارات مشروع باشند .

به طور مثال در نظر داشته باشید که فرد بیمه شده از بیمه درمانی بیمه ایران استفاده کند و بیمار شدن آن به خاطر مصرف مشروب و یا مواد

غیر مشروع  است و یا این که در حین ارتکاب جرم بیمار شده است, در این مواقع بیمه گر هیچ تعهدی نسبت به فرد ندارد و هیچ خسارتی را

جبران نمی کند .

طرفین بیمه باید اهلیت داشته باشند

هر دو طرف بیمه باید از لحاظ اجتماعی  یک فردی باشد که از لحاظ عقلی سلامتی کامل دارد .

پس در مورد اهلیت هر دو طرف باید به ۳ نکته توجه کرد :  بلوغ  , رشد , عقل

مهم ترین نکته در رابطه با طرفین بیمه این است که هر دو طرف باید سن قانونی داشته باشند تا این قرارداد دارای اعتبار باشد اما اگر بیمه

گذار به سن قانونی نرسیده باشد، باید ولی خود را هنگام عقد قرارداد ، همراه خود داشته باشد تا رضایت نامه را امضا کند .

موضوع بیمه باید تعیین شده باشد

مهمترین نکته ی قرارداد این است که موضوع بیمه و خطرات تحت پوشش آن به طور کامل در قرارداد ذکر شده باشد .

در این مورد بیمه گر باید تمام جزئیات و تعهدات خود در قبال موضوع مد نظر را در قرارداد ذکر کند تا در زمان بروز خسارت تمام خسارات را

پرداخت کند .

قرارداد باید دارای اعتبار باشد

چند نکته ی مهم اعتبار قرارداد را مشخص می کند :

1) اصول تنظیم قرارداد قانونی و براساس قوانین کشوری است .

2) امضای هر دو طرف اعتبار داشته باشد .

هر دو طرف قرارداد به تعهدات خود عمل کنند یعنی بیمه گذار حق بیمه خود را در بازه زمانی مشخص بپردازد و بیمه گر خسارت های بیمه را

جبران کند .

چه زمانی عدم پرداخت حق بیمه مشروعیت دارد 

هنگامی که بیمه گذار با توافق شرکت بیمه ، حق بیمه خود را اقساطی بپردازد .

در بیمه نامه های موقت که در زمان کوتاه , قرارداد فسخ می شود .

 اگر به هر دلیلی بی اعتمادی میان هر دو طرف قرارداد به وجود آید .

انواع عقد قرار داد بیمه

در زمان عقد قرارداد میان بیمه گر و بیمه گذار، حالات مختلف عقد قرارداد هستند که متناسب با نوع بیمه و توافق هر دو طرف می تواند

انجام شود :

عقد لازم

معمولا در تمام بیمه ها، عقد قرارداد به صورت لازم انجام می شود یعنی این که هیچ کدام از طرفین قرارداد حق فسخ آن را ندارند مگر در

شرایط خاص به طور مثال اگر حق بیمه فرد که استفاده نشده ، به طور کامل برنگردد .

عقد جایز

در این نوع عقد قرارداد ، هر یک از طرفین اختیار دارد که قرارداد را فسخ کند مثلا در مورد بیمه عمر، بیمه گذار می تواند آن را فسخ کند ولی

این بیمه برای بیمه گر ضروری است یعنی اختییار فسخ قرار داد را ندارد .

عقد معوض

بیمه گر تعهد می دهد که در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار ، خسارت های گفته شده در قرارداد را جبران کرده و هزینه های آن را

بپردازد .

عقد معوق

منظور از عقد معوق ، قرار دادن یک ارزش در برابر ارزش دیگری می باشد یعنی بیمه گر خسارت را جبران کرده و بیمه گذار حق بیمه را

می پردازد .

ارزش حق بیمه در برابر ارزش جبران خسارت قرار دارد .

عقد اتفاقی

بیشتر قراردادهای بیمه ، اتفاقی می باشند یعنی زمان دقیقی برای انجام تعهدات بیمه وجود ندارد به طور مثال در بیمه آتش سوزی ،

تا زمانی که آتش سوزی اتفاق نیافتد، بیمه تعهدی ندارد ولی از طرف دیگر در رابطه با بیمه عمر ، از زمانی که بیمه گذار حق بیمه خود را

می پردازدطبق قرارداد و از زمان مشخص شده در آن ، بیمه باید سود هر بار حق بیمه را به بیمه گذار پرداخت کند پس قرارداد بیمه عمر ,

نمی تواند اتفاقی باشد .