3 ماه پیش

نقشه بیمه در جامعه

نقشه بیمه در جامعه

نقشه بیمه در جامعه از دیدگاه های مختلف با ارزش است.

بیمه بخش مهمی از عملکرد های اقتصادی را در ایران به خودش اختصاص داده است.

همچنین دیگر عملکرد های صنعتی و خدماتی به بخش بیمه مربوط هستند و بدون پوشش بیمه مناسب،رشد و حرکت اقتصادی ناممکن یا بسیار کندی خواهند داشت.

با اینکه فعالیت ها و قرارداد ها ی بیمه در ایران وسعت گرفت، متاسفانهتا به امروز توجه خیلی کمی به حقوق بیمه شده و بسیاری از احکام و قواعد حقوقی بیمه ، مبهم ونامشخص

است

نقش بیمه

زندگی و سلامت و دارایی انسان ها همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی است.

ترس از خساراتی که این حوادث به جا میگذارد، افراد را آماده ی مقابله با راههای پیشگیری و جبران خسارات احتمالی می کند و درطول زندگی بشر متناسب با شیوه ی زندگی

و ساختار اجتماعی انسان، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته است.

در دوره زندگی روستایی، که افراد اساس روابط اجتماعی را بر کانون خانواده و قبیله بنا کرده بودند، در هنگام ورود خسارات مالی و جانی به هریک از اعضا، ی خانواده  با همیاری

و تحمل بخشی از خسارات وارده ، به مقابله با آن می پرداختند.

عملکرد بیمه در جامعه

بیمه، به افرادی که متحمل لطمه، زیان یا حادثه می شوند کمک می کند تا پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند.

خسارت هایی که بیمه به این قبیل افراد پرداخت می کند از پول هایی تامین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند

یکی از قوانین بیمه جبران خسارت است و طبق این قانون، بیمه گزار خسارت دیده از طریق بیمه باید در همان وضعیت مالی قبل از وقوع خسارت قرار بگیرد نه بیشتر، زیرا کار بیمه

جبران مالی خسارت است و بیمه گزار نباید از بیمه درآمدی داشته باشد.

محاسبات بیمه

بیمه گران حوادث احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آنها را می دانند پس می توانند میزان حق بیمه ای که هر یک از افراد باید بپردازد به نحوی محاسبه کنند که مبلغ

جمع شده برای جبران خسارت هایی که پیش میاید، کافی باشد

بنابراین، مقدار حق بیمه مربوط به هر یک از بیمه گذاران با توجه به دو عامل مهم محاسبه می شود.

اول اینکه احتمال بروز خسارت در آینده چقدر می توان باشد و دوم این که احتمال وقوع حادثه برای بیمه گزار بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر گفته شده باشد.

به طور مثال در بیمه هایی که به اتومبیل مربوط است، جوانی که اتومبیل پرقدرتی دارد یا راننده ای که چند مورد تصادف داشته  و خودش مقصر بوده از راننده میانسال و با تجربه

ای که اتومبیل کم قدرتی دارد و قبلاً تصادف نداشته، حق بیمه بیشتری پرداخت می کند.

به عبارتی فرد جوان و تندرستی که شغل بی خطر دارد، خریدن بیمه زندگی برایش آسان تر و حق بیمه آن هم کمتر از فرد سالمندی ست که شغل پرخطری دارد.

 نمایندگی بیمه ایران در همه رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی فعالیت دارد و با عرضه بیمه‌ های تجاری و خانواده  شامل بیمه‌های اتومبیل، اشخاص ، آتش‌سوزی و...بیش از ۵۰٪

سهم بیمه‌های بازرگانی کشور را در اختیار دارد.