درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

ام البنین حقیقی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین شیرازی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

حیات الله سرلک

عضو هیئت مدیره

سیاوش اداوی

عضو هیئت مدیره