Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


ترانسمیترها (Transmitters) نمایشگرها و گیج های فشار و دما و سطح مخازن (Gauges and Indicators) کنترل کننده ها و دستگاه های ثبات (Controllers & Recorders) سنسورها و ماژول ها(Sensors & Modules) سوئیچ ها(Switch)