درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

سمیرا سلطانی

نایب رئیس هیئت مدیره

احسان نظری دریسی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

سونیا سلطانی

عضو هیئت مدیره