درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

محمد کیافر

رئیس هئیت‌مدیره

پرند نیک زاد

عضو هیئت مدیره

مریم اسدپور

عضو هیئت مدیره

خداداد اسدپور

عضو هیئت مدیره

فریبا اسدپور

عضو هیئت مدیره