درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

احسان اسعدی

مدیرعامل

فتاح جبلی سینکی

رئیس هیئت مدیره

هومن نبوی

نائب رئیس هیئت مدیره

نیما رجبی نظری

عضو هیئت مدیره

شهاب الدین شاملو

بازرس علی البدل

رضا اسلامی

بازرس اصلی