خدمات

خدمات مدیریت و حسابداری

پیاده سازی سیستمهای مالی وصنعتی

ارائه خدمات حسابرسی

تهیه و تنظیم دفاتر طبق آیین نامه

نظارت بر عملیات انبارگردانی

ارائه مشاوره مالی و مالیاتی

انجام کلیه خدمات ثبت شرکتها

مشاوره در زمینه سرمایه گذاری

مشاوره بیمه تامین اجتماعی

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما