درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

سعید وصالی

مدیر عامل

علیرضا جوفروش مقدم

رئیس هیات مدیره

مجتبی برزگر

نایب رئیس هیات مدیره

پدرام زرپاک

عضو هیات مدیره

مهرداد کیانی

عضو هیات مدیره