خدمات

خدمات اداری

ثبت شرکت و برند

ارائه کلیه خدمات حقوقی

انعقاد قرارداد و پیمان مدیریتی بااشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور

انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق حقوق بین الملل

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما