خدمات

ساخت جاده هاي پرپيچ و خم، احداث تونل ها در دل کوههاي سترگ، بنا کردن پل هاي عظيم بر روي رودهاي خروشان، اتصال شهرهاي مهم کشور با خطوط راه آهن، احداث سدها و سازه هاي آبي براي کنترل و مهار آب و همچنين انجام طرحهاي بزرگ ساختماني و پروژه هاي اقتصادي

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما