خدمات

بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه مدیریت

اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف مراکز

فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مرتبط

همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه مدیریت با رعایت قوانین و مقررات

ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده در مرکز

انتشار نشریه پس از اخذ مجوز های لازم

برگزاری همایش های علمی و ارائه دستور های پژوهشی در قالب کارگاه های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما