Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


برنر ها را می توان بر اساس سوخت مورد استفاده در آن ها تقسیم بندی نمود. از مهم ترین سوخت های مورد استفاده در مشعل ها می توان به سوخت های گازی، مازوت و گازوئیل اشاره نمود. بر اساس این سوخت ها می توان انواع مشعل ها را بصورت زیر طبقه بندی نمود. برنر های گازسوز برنر های گازووئیل سوز برنر های مازوت برنر های دوگانه سوز برنر های سه گانه سوز