غذای با کیفیت

فضای خوشایند

منوی متمایز

کارکنان حرفه ای

داستان ما

انجام کلیه خدمات مجالس شما ارائه بهترین خدمات برای مراسم و میهمانی های شما ضمن قرارداد با سازمان ها ، موسسات،شرکت ها و اُرگان ها

گواهینامه ها تهیه غذای نیکو
گواهینامه ها تهیه غذای نیکو

دستور آشپزی

منوی ما

انواع خورشت

منوی غذای ایرانی

سوپ

منوی غذای ایرانی

باقالی پلو مرغ

منوی غذای ایرانی

باقالی پلو با گوشت

منوی غذای ایرانی

چلوکباب برگ

منوی غذای ایرانی

چلوکباب سلطانی

منوی غذای ایرانی

چلوکباب بختیاری

منوی غذای ایرانی

چلوکباب لقمه مخصوص

منوی غذای ایرانی

انواع جوجه کباب

منوی غذای ایرانی

نظرات مهمان