background

معرفی کسب و کار

معرفی کسب و کار


در سال ۱۳۷0 جمعی از مدیران و متخصصین جهت دستیابی به باورهای خود اقدام به تاسیس شرکت مهندسی مشاع صنعت نمودند .اهداف مشترک و چشم اندازهای رفیع این گروه سبب شد تا فعالیت و ارائه خدمات در حوزه های تخصصی خود را آغاز نموده و فعالیت های خود را توسعه دهند. ازجمله فعالیت های این شرکت احداث تصفیه خانه آب و فاضلاب ، طراحی و نظارت ساختمان ها ، عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ، تامین مالی و اجرای شبکه فاضلاب می باشد.