درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

حسین تابنده

عضو هیئت مدیره

هوتن قربانعلی نژاد

عضو هیئت مدیره

قربانعلی قربانعلی نژاد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

حمید قربانعلی نژاد

نائب رئیس هیئت مدیره