خدمات

شبکه کامل جهت توسعه بازارهای صادراتی برای کالاهای ایرانی

تامین کالا از کشورهای آسیای میانه برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایرانی

ارائه خدمات مشاوره ای عملیات بازرگانی، حقوقی و خلق کسب و کار در حوزه CIS

ارائه راهکارهای تجاری خلاقانه جهت ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی در بازارهای CIS

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما