خدمات

ارائه سرویس دهی خدمات نظافتی به شرکتهای خصوصی به صورت روز مزد

خشکشویی انواع مبلمان .صندلی ادارات.سینما.هتلها.هواپیما.قطار.اتوبوس

نظافت کارخانجات به صورت کنترات اکیپ کامل یا شرکت در مناقصات

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما