خدمات

ارائه کلیه خدمات حسابداری مالی و مالیاتی، مدیریت و مشاوره مالی و مالیاتی، تنظیم و تسلیم اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده، رفع اختلاف حساب و مغایرت های مالی، اجرای بهای تمام شده تولید در واحد های صنعتی، استقرار کادر مالی شرکت ها

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما