تولیدی نخ دندان مینا

درباره ما

تولیدی نخ دندان مینا با نزدیک به 20 سال سابقه فعالیت در تولید این محصول مراقبت دندانی، در سال 1371 تاسیس شد. در این سالها، تولیدی نخ دندان مینا توانسته به اهداف زیر نایل گردد: اختصاص سهمی مهم را در حمایت از بخش تولید به خصوص نخ دندان حفظ پایداری کیفیت نخ دندان تولیدی از با بهترین مواد اولیه ممکن ارتقای تنوع محصول تولیدی داخل با تولید نخ دندان های طعم دار

خدمات

تولید نخ دندان با اسانسهای مختلف

تصاویر کاری

مدیریت