Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


کـاربرد : این دستگاه جهت بوجاری نمودن ( جدا کردن ) بذر ریز دانه ها مانند : کنجد ، کلزا و … و همچنین بذر غلات و حبوبات از بذرهای شکسته ، ناخالصی ها ( سنگ ، خاک ، کاه و امثال آن ) مورد استفاده قرار می گیرد .