Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


کـاربرد : این دستگاه جهت حمل و نقل محصولات باغی ، دامی ، زراعی و … مورد استفاده قرارمی گیرد . مزایـا : • مجهز به سیستم ترمز مکانیکی • تخلیـه دستی