مجله

Thumb

راهنمای کامل پرورش بوقلمون

نگهداری بوقلمون در سنین جوجگی، یکی از مشکل ترین مراحل پرورش بوقلمون میباشد. بوقلمون های جوان نیز در مقابل عوامل بیماری‌زا کاملاً حساسند به همین دلیل باید توجه فراوانی به آنها داشت.