بازرگانی نصیر سارانی

درباره ما

محصولات

خدمات

صادرات و واردات، ترانزیت کلیه محصولات کشاورزی و دامی، عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران

مجله

آشنایی با برنامه غذایی گندم

قبل از کاشت گندم مصرف یکسری از کودها و اضافه کردن آنها با توجه به آزمایش خاک و نظر کارشناس سبب افزایش تولید و عملکرد محصول گندم می شود.