گروه داده ورزجویا

درباره ما

محصولات

خدمات

اجرای سیستم اتوماسیون، مهندسی معکوس، اجرای اتوماسیون برای چندیدن پالایشگاه و پتروشیمی