درباره ما

معرفی کسب و کار

درب های ضد سرقت مشدانی از سال 1386 در زمینه تولید و عرضه انواع درب های ضد سرقت شروع به فعالیت کرده و با توجه به توسعه روزافزون صنایع عمرانی و ساختمانی و با در نظر داشتن اهمیت ارتقاء استاندارد های موجود در ساختمان اقدام به توسعه تولید درب های ضد سرقت خود با توجه به استاندارد های جهانی کرده است.

پیام مدیریت

این مجموعه توانسته با همکاری نمایندگی های خود در اقصاء نقاط کشور یکی از برند های معتبر در سراسر کشور باشد. امید است بتوانیم در قالب یک فعالیت صحیح اقتصادی گامی هر چند ناچیز در راستای خدمات دهی بهتر و ارتقاءفرهنگ مصرف جامعه خود برداریم.