Thumb
Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb

اطلاعات محصول

مدل: 500 کیلو استاندارد
قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 7
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


دیگ بخار 500 کیلو خوابیده با نشان استاندارد ملی ایران و تاییدیه وزارت کار 

با لوازم کامل و به همراه مشعل 

مشاوره رایگان برای شما مشتری عزیز و گرامی