ارتباط با ما

  • جاده شهریار به سمت آدران، سر شهرک مصطفی خمینی ( روبروی ویره ) روبروی بانک ملی، دیگ بخار منافی، پلاک 249 و 251
  • (021) 6576-4770
  • sttarmanafi1987@gmail.com
  • جاده شهریار به سمت آدران، سر شهرک مصطفی خمینی ( روبروی ویره ) روبروی بانک ملی، دیگ بخار منافی، پلاک 249 و 251
  • 02165764770
  • اتوبان تهران-ساوه، خروجی صباشهر، سرشهرک مصطفی خمینی(روبروی ویره) روبروی بانک ملی ایران، دیگ بخار منافی ، پلاک 249 و 251
  • 0216574880