آریان گلاره

درباره ما

شركت آريان گلاره در تاريخ 23/08/1385 با شماره 284319 در تهران به ثبت رسيد و در حال حاضر با جواز تاسيس شماره 34205/01 صادره به تاريخ 01/05/1386و پروانه بهره برداري صنايع شماره 31454/100 صادره به تاريخ 09/03/1390و پروانه جهاد كشاورزي به شماره 14827 صادره به تاريخ 05/05/1387 مشغول فعاليت توليدي و با كارت بازرگاني صادره به تاريخ 09/07/1387شماره 680587 مشغول به فعاليت بازرگاني مي باشند.

محصولات

خدمات

فرآورده های گوشتی و بسته بندی گوشت و مرغ