ارتباط با ما

  • تبریز، کیلومتر 35 جاده آذرشهر، شهرک صنعتی سلیمی، 20متری دهم، جنب بستنی اطمینان
  • 04134328315
  • info@asalafshan.com