تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

درباره ما

عمليـات احـداث كارخانه دي ام تي به منظور تأميـن ماده اوليه واحد پلي استر كارخانه پلي اكريل با ظرفيت اسمي 60،000 تن درسال تحت ليسانس شركت هولز آلمان درسال 1368 شروع و در دي ماه 1371 توسط رياست محترم جمهوري وقت رسماً افتتاح گرديد . و از آن زمان تاكنون با استفاده از پارازايلين توليدي در مجتمع پتروشيمي اصفهان و تبديل آن به محصول دي.ام.تي، كارخانه پلي اكريل ايران را از واردات دي.ام.تي از خارج از كشور بي نياز كرده است. بدنبال اصلاحات چندي كه از ابتداي راه اندازي در فرآيند كارخانه صورت گرفت ظرفيت توليد كارخانه سال به سال افزايش يافت.

خدمات

تأميـن ماده اوليه واحد پلي استر كارخانه پلي اكريل