خدمات

ارائه حمایت‌های فنی، فکری و حقوقی از استارتاپ‌ها توسط شبکه گسترده کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان شریفی

فراهم کردن امکان ارتباط با شبکه‌ی سرمایه‌گذاران این شتابدهنده برای ورود به مراحل بعدی رشد

کمک به توسعه تیم و تامین نیاز تیم‌های پذیرش شده به نیروی انسانی برای گسترش فعالیت‌های خود

ارائه کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز استارتاپ‌ها در زمینه فنی-تخصصس و مدیریت عمومی استارتاپ‌ها

سرمایه‌گذاری اولیه (seed money) تا سقف ۲۵ میلیون تومان جهت تامین نیاز مالی استارتاپ در زمینه‌های عملیاتی

اختصاص فضای استقرار رایگان در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما