سازمان فروش قارچ پارس شهریار

سازمان فروش قارچ پارس شهریار

درباره ما

شرکت کشت و صنعت قارچ پارس شهریار در سال ۱۳۷۰ با هدف فعالیت در زمینه پرورش قارچ دکمه ای و صنایع و فعالیت های مرتبط با آن و با چشم انداز "قارچ از مزرعه تا چنگال" تأسیس شد، و فارم مرکزی پرورش قارچ دکمه ای آن در حال حاضر با ظرفیت تولید ۲۰۰۰ تن در سال در حال تولید است و با راه اندازی واحد صنایع تبدیلی تخصصی قارچینو و هم چنین رستوران قارچینو جهت عرضه غذاهای قارچی در کنار فارم پرورش قارچ پارس شهریار، امروزه به چشم انداز "قارچ از مزرعه تا چنگال" دست یافته است.

محصولات