دکتر گرین

دکتر گرین

درباره ما

شرکت دکتر گرین با نگاه به مفهوم طبیعت برای همه، ماموریتی برای خود در نظر دارد. دکتر گرین می داند که انسان موجودی برخواسته از طبیعت است و تمام تلاش خود را برای پیوند مجدد انسانها با طبیعت می نماید. شرکت دکتر گرین با هدف: - ارتقاء سلامت و نشاط جامعه با ارائه محصولات ارگانیک و سلامتی محور - ترویج و نهادینه سازی باغبانی خانگی وایجاد انگیزه و طراوت در خانواده با تاکید بر آموزش از سنین پائین تر با همکاری بهترینهای اروپا و جهان برای اولین بار در ایران اقدام به ارائه محصولات و تجهیزات مرتبط در صنعت باغبانی خانگی نموده است . -شرکت دکتر گرین با شعار باغبانی خانگی کمک به ترویج باغبانی و کشاورزی آپارتمانی می کند.

محصولات

مدیریت