معرفی

شرکت مهندسی زرین سوله جم پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با هدف رسیدن به ایرانی آباد و مستقل در سال 1375 در خطه سرسبز مازندران تشکیل گردید. در این مسیر با انجام دقیق و به موقع تعهدات خود و کارگیری امکانات و تجهیزات نوین و همچنین تنوع و نوآوری در تولید سازه های فلزی، مورد توجه همگان به خصوص سازمان های دولتی قرار گرفته است که تقدیرنامه های شرکت شاهد ماهیانه 500تن اسکلت فلزی می باشد.

پیام مدیریت

تصاویر کاری

زرین سوله (جم)

عضو خبرنامه ما شوید .

بالا