درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

کریم اله خدایی

مدیر عامل

عارف خدایی

رئیس هیئت مدیره

سیامک رحیمی

نائب رئیس هیئت مدیره

احمد حسینی

عضو هیئت مدیره

شایان خدایی

عضو هیئت مدیره