Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 10
مدت زمان بازگشت محصول: 7 روز

توضیحات


این لوله ها از پلیمرهای با دانسیته پایین، گرید PE32 و PE40 با خط تولید مخصوص لوله های LDPدر قطرهای 16 تا 32 میلیمتر و فشار کاری 2.5 تا 6 اتمسفرتولید می شوند.