Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 10
مدت زمان بازگشت محصول: 7 روز

توضیحات


این محصول رزین دو جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که با آب یا بدون آب با واکنشی سریع به فومی مقاوم و منعطف تبدیل شده و جهت آب بندی ، پر کردن فضاهای خالی ، تحکیم مناطق ریزشی مرطوب و خشک و همچنین متوقف کردن نشت های فعال ترک ها و کانال ها در ساخت و ساز های عمرانی ، تونل سازی و کارهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد.