شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت

شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت

درباره ما

شرکت شعله‌صنعت در سال 1375 با تجهیز مجموعه‌ای واقع در شهرصنعتی رشت از شرکتی صرفاً مهندسی به شرکتی تولیدی-مهندسی تبدیل شد. این امر در راستای کارآفرینی و تسریع بخشیدن به اهداف بلندمدت این شرکت بسیار موفقیت آمیز بوده است.

خدمات

تبدیل سوخت کوره‌های صنعتی

مدیریت