Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

مدل: تجهیز شبکه
قیمت: تماس بگیرید
مدت زمان ارسال محصول: .
مدت زمان بازگشت محصول: . روز

توضیحات


پیگتیل فیبر نوری در واقع کابل های فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور خورده است و می توانند از طریق این سر مستقیما به دستگاه ها و تجهیزات دیگر متصل شوند و سر دیگر آن به کابل ورودی فیوژن می شود. کانکتور این پیگتیل ها می تواند از انواع مختلف استفاده شده باشد SC FC و LC