مشاور دریا بندر

درباره ما

در اوایل سال 1361، مدیران و افراد كلیدی مشاور ایران ندكوپورت كه یك شركت مختلط ایرانی و هلندی فعال در طراحی بنادر و سازه‌های دریائی بود، اقدام به تاسیس مشاور دریابندر نمودند: مهندسین مشاور دریابندر، از بدو تاسیس تاكنون در رشـته‌های مطالعات طرح‌های جامع، طراحی و اجرای بنادر،‌ سازه‌های دریائی، صنایع دریائی، مهندسی سواحلی، تاسیسات ورزش‌های آبی و توریستی خدمات خود را انجام داده است.

محصولات