پشتیبانی صنایع

درباره ما

شرکت پشتیبانی صنایع در سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را با هدف پشتیبانی فنی و تدارکاتی صنایع کشور آغاز نموده و به عنوان یک شرکت پیمان کار و طی سال های گذشته پروژهای بسیاری را به انجام رساند شرکت پشتیبانی صنایع از نطر امار تولید در رده ی بزرگترین تولید کنندگان تابلوهای کنترل و حفاظت کشور قرار دارد

محصولات

خدمات

تهیه نقشه های اسکتماتیک تابلوهای کنترل ،حفاظت و توزیع بر اساس مدارک پایه و تک خطی ارائه شده،تهیه مدارک ساخت از جمله نقشه های فلزکاری،شینه کاری،چیدمان و جداول وایرینگ،تامین تجهیزات ساخت و مونتاژ مکانیکی و الکتریکی بر مبنای استانداردهای فنی و خصوصیات زیبایی

تصاویر کاری