Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

مدل: آنام انرژی گستران
قیمت: بروز
مدت زمان ارسال محصول: .
مدت زمان بازگشت محصول: توافقی روز

توضیحات


سیستم های اتوماسیون اتوماسیون در دو بخش اتوماسیون ساختمان و اتوماسیون صنعتی یکی از ملزومات و البته جذابیت ها در دنیای امروزی می باشد. شرکت آنام انرژی در دو بخش فوق فعال بوده و تاکنون پروژه های مختلفی انجام داده است