درباره ما

معرفی کسب و کار

شرکت آنام انرژی گستران ( بامسئولیت محدود ) در سال 1386تاسیس گردیده و با تکیه بر تجربیات پرسنل خود موفق گردیده است زمینه همکاری را با بسیاری از شرکتهای بین المللی ( اروپایی، آمریکایی ) فعال در زمینه های تجهیزات و تاسیسات الکتریکی ، سیستمهای اندازه گیری و اتوماسیون ایجاد کرده وتداوم بخشد .

گالری تصاویر