اتصال مکانیک

اتصال مکانیک

درباره ما

شرکت اتصال مکانیک(سهامی خاص) با مدیریت معصومعلی فروغی در تاریخ 1382/7/29 در اداره کل ثبت شرکت های تبریز به شماره ثبت 14815 ثبت گردید و فعالیت خود را از سال 84 در زمینه های مشاوره و طراحی و اجرای کلیه تاسیسات آبیاری و زهکشی و آبیاری و ابنیه و تاسیسات شهری آغاز نمود. هدف این شرکت غلبه بر بحران بی آبی و حل مشکلات مربوط به حوضه آب با بهره گیری از تکنو لوژیهای نوین و پتانسیل های علمی کشور عزیزمان ایران میباشد. پکیج استگاه پمپاژ جایگزبن ایستگاههای پمپاژ متداول بوده که طی شماره 54129 مورخه 1387/8/7 در اداره کل ثبت اختراعات به ثبت رسیده و در مراکز علمی و تخصصی مرتبط با صنعت آب به شرح ذیل مورد بررسی فنی و اجرایی قرار گرفته و تاییدیه این مراکز را نیز اخذ نموده است.

خدمات

تولید پکیج ایستگاه پمپاژ

مشاوره پکیج ایستگاه پمپاژ

استقرار پکیج ایستگاه پمپاژ

آموزش پکیج ایستگاه پمپاژ

پشتیبانی پکیج ایستگاه پمپاژ

تصاویر کاری

مدیریت