درباره ما

معرفی کسب و کار

شرکت بارمان صنعت، با هدف تامین قطعات صنعتی و تجهیزات تولیدی برای طیف متنوعی از صنایع کار خود را آغاز نمود. این شرکت، در این راه و طی سالها، ضمن ایجاد رابطه با تولیدکنندگان صاحب نام داخلی و واردات مستقیم تجهیزات صنعتی، شروع به ارایه خدمت رسانی به صنعت ایران نموده است. بسته های ویژه خدماتی که ضمن تامین و تجهیز کارخانجات بزرگ، شرایط همکاری را برای کارگاههای کوچک و متوسط نیز فراهم می آورند از دیگر مواردیست که بر اساس آرمان خود، به طراحی آنها پرداخته ایم. بارمان صنعت، با تامین طیف متنوعی از مایحتاج شرکتهای گوناگون تا به کنون موفق به کسب رضایت مشتریان خود گردیده است که این موجب افتخارست. کارخانجات و گارکاههای دولتی، خصوصی و نیمه دولتی از جمله بخش هایی هستند که طرف همکاری بارمان صنعت بوده اند

پیام مدیریت

ما در بارمان صنعت ایرانیان، بر این اعتقاد هستیم که یگانه راه نجات صنعت ایران گشودن بازارهای صادراتی است و این ممکن نخواهد بود، مگر اینکه محصولات کارخانجات و کارگاههای ما بتوانند در بازارهای صادراتی به لحاظ قیمتی و کیفی با رقبای خارجی خود رقابت نمایند. برای ایجاد این پتانسیل جهت رقابت، بسیار حیاتی است که تجهیزات صنعتی که در اختیار این کارخانجات قرار می گیرد، با کیفیت جهانی و قیمت معقول باشند. ما در بارمان صنعت ایرانیان، به صنایع ایران، جهانی می اندیشیم.

گالری تصاویر